Standaard boren

Cylindrisch:

 • HSS (DIN 338)
 • HSS + TiN coating (geel)
 • HSSCo 8%
 • Hardmetaal tip (gebraseerd)
 • HSS Lange versie (DIN 340)

Conisch:

 • HSS

Setten:

 • 1-6mm per 0.1
 • 6-10mm per 0.1
 • 1-13mm per 0.5
 • 1-13mm per 0.5 in HSSCo
 • rekjes boren 1-13mm per 0.1mm
 • set MK2/3 boren
 • Set MK2 boren 

Centerboren

 • Centerboren type A
 • NC centerboren
 • Stubboren (DIN 1897)

 

TOP